Tijdens Delta Innovation Days zet Provincie Noord-Brabant samen met haar partners de krachten van de Delta Regio in de schijnwerpers.
Ondernemerschap, innovatie, samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen komen samen aan deze “tafel” en leiden tot nieuwe ontwikkelingen en producten.
In opdracht van fijnevent, creatief partner en producent van dit event, mochten wij het ook dit jaar weer vastleggen!